MEKANAR MEKAN ARAŞTIRMALARI

Mimarlık İçin Disiplinlerarası Bilgi Alanı

Mekanar Mekan Araştırmaları, mekan kavramı üzerinden mimarlıktan sosyal bilimlere, sinemadan görsel iletişime pek çok disiplini buluşturarak mekanı farklı disiplinlerin bilgi alanı içinden anlamayı, yeni ve gerçek tartışmalara imkan tanıyacak bir bilgi alanı ve dil oluşturmayı amaçlamaktadır.

Mekan kelimesinin etimolojik anlamı “olayın geçtiği yer”dir. Olayın geçtiği mekan ise çeşitli iktidar mücadelelerine sahne olan, farklı ideolojilerin çatıştığı, sosyo-ekonomik değişimlere maruz kalan, toplumsal sınıf farklılıklarına dayalı mücadele biçimlerinin yaşandığı, kültürel ve etnik kimliklerin buluştuğu karmaşık ve çok boyutlu bir alandır. Coğrafya ölçeğinden kente, kentten en küçük mekansal birim olan yere, her ölçekteki mekansal örgütlenmeyi anlamak için bu karmaşık yapının farkında olunması gerekmektedir.

Hem yapılı fiziksel çevreyi üreten aktörlerin hem de bu mekansal kurguyu kullananların ideolojik, kültürel ve ekonomik yapılanmalar içindeki gerçek yerinin anlaşılması ve tüm bu süreçlerin içinde birer özne olarak varolabilmeleri için gerekli bilginin üretilmesi sorunu Mekanar Mekan Araştırmaları’nın çalışma alanıdır.

Katılım: Mekanar.com kullanıcıların katılımına açıktır. Yayınlatılmak istenilen makale, yorum, görüş, araştırma, proje ve benzeri her tür doküman posta@mekanar.com adresine yollanmalıdır.

Gönderilen yazılar özgün ya da daha önce başka bir yerde yayınlanmış olabilir. Eğer başka bir yerde daha önce yayınlanmış ise mutlaka belirtilmelidir.  Yazının kaynakçası dipnot olarak sayfa sonuna değil yazının en sonuna konmalıdır.
Görselleri ise metnin icine konmamalı, ayrıca yollanmalıdır. Yazı uzunluğu 1000 ile 2000 kelime arasında olmalıdır.

Modüller

Etkinlik Modülü: Mekanar Mekan Araştırmaları’nın düzenlediği ya da katkıda bulunduğu atölye çalışması, gezi, seminer, panel, konferans benzeri etkinliklerin duyuru ve kayıtları bu bölümde yayınlanır.
Yazı Modülü: Mekanar Mekan Araştırmaları’na gönderilen ya da yazarlardan doğrudan istenen makale, yorum, köşe yazısı ve haberler bu bölümde yayınlanır.
Saptamalar Modülü: Önyargılı, taraflı ve modernist bir sayfa olan Saptamalar modern gündelik yaşamın durumlarına yönelik kendine özgü üslubu ile yayın yapar. Ayda bir yayınlanır.
Yarışma Modülü: Mekanar Mekan Araştırmaları belirli aralıklarla internet üzerinden fikir projesi yarışmaları düzenler. Bu yarışmaların duyuru ve kayıtları bu bölümde yayınlanır.
Proje Modülü: Mekanar Mekan Araştırmaları’na gönderilen ya da tasarımcılarından doğrudan istenen projeler bu bölümde yayınlanır.
Boş Oda Modülü: Kavramların farklı disiplinler içinden nasıl okunduğu üzerinedir. Amacı bu kavramların farklı durumlar karşısında nasıl çeşitlenebildiğini göstermektir. Ayrıca dosya konuları da bu bölümde yayınlanır.

Yayın Periyodu

Etkinlik Modülü: Etkinliklere bağlı olarak yenilenir.
Yazı modülü: Her ayın 1 ve 15'inde yenilenir.
Saptamalar modülü: Her ayın 1'inde yenilenir.
Duyuru modülü: Duyurulara bağlı olarak yenilenir.
Proje modülü: Her ayın 5 ve 20'sinde yenilenir.
Boş Oda modülü: Her ayın 10 ve 25'inde yenilenir.

Kullanım Koşulları: Mekanar.com’un içeriğinde bulunan her tür dokuman, aktif link ve referans verme şartıyla kullanılabilir.


Ekip

Hakkı Yırtıcı Koordinatör
Pelin Çetken
Yardımcı Koordinatör
Demet Dinçer
Etkinlik Koordinatörü
İlke Tekin
Yazı Modülü Editörü
Hakkı Yırtıcı
Saptamalar Modülü Editörü
Pelin Çetken
Proje Modülü Editörü
Erdem Üngür
Boş Oda Modülü Editörü
Volkan Taşkın
Editör
Alexander Braemigk
Teknik Danışman (Level 9)
Eray Makal Grafik Tasarım

İletişim:

e-posta:  posta@mekanar.com